Voorwerpen en beelden uit de natuur zijn mijn inspiratiebron. Een doorleefde steen, een grillige tak, een stuk schors met een mooie structuur; dat wat mij raakt vormt mijn beginpunt. Eén worden met het onderwerp door er tekeningen van te maken en er gaandeweg andere materialen bij te nemen.

Veel lagen over elkaar heen. Structuren creëren. Divers materiaalgebruik. Durven weg te schilderen, om uiteindelijk los te komen van het voorwerp en iets heel anders te zien ontstaan. Dat wat er dan ontstaat is een beeld uit het onbewuste en nauwelijks meer terug te voeren tot het object waarmee gestart werd.

Geboren in 1963 op 't Hogeland, autodidakt.